Agrarische objecten

Voor de waardering van agrarische objecten wordt ook gebruik gemaakt van de landelijke taxatiewijzers. Deze taxatiewijzers worden mede opgesteld aan de hand van de door de gemeentes aangeleverde stichtingskosten bij het WOZ-data centrum.


 

>>Herwaardering