Woningen

Bij de woningen wordt door iedere gemeente gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem.
Binnen de systemen worden peilpunten gebruikt die d.m.v. onderbouwingen tot een waarde leiden, waarna de bouwstromen/homogene groepen voorzien worden van een waarde. Controle van de peilpunten en het waar nodig voorzien van andere onderbouwingen, waardoor het voor de burger begrijpelijker wordt hoe de waarde tot stand is gekomen, is een van de zaken die nog door ervaren taxateurs wordt uitgevoerd.

 

>>Herwaardering